Wat is dat.....een Kleindierenshow....?                  

  

In ons land zijn vele hobbyfokkers van kleindieren. Onder kleindieren verstaan we pelsdieren (konijnen, cavia’s,  muizen en ander kleine knagers), hoenders ( kippen) , watervogels ( b.v eenden ) , duiven en siervogels( b.v fazanten). Van elke diersoort zijn er diverse rassen en kleuren.

Iedere hobbyfokker doet zijn best om zo mooi en gezond mogelijke dieren te fokken. Deze dieren moeten aan bepaalde eisen voldoen, zoals b.v een juiste nagel en oogkleur en een voorgeschreven gewicht. De juiste bevedering  . Het dier wordt van alle kanten bekeken. Ook wordt het naar de conditie en verzorging gekeken.

De fokkers willen graag weten “hoe hun dieren er voor staan” en wie de mooiste heeft. Voor de fokkers zijn hier ook prijzen aan verbonden. De dieren worden gekeurd door daarvoor opgeleide keurmeesters.

Deze tentoonstellingen / Kleindierenshows / keuringen zijn daarnaast voor fokkers ook een ontmoetingsplaats en om een praatje te maken met collega-fokkers uit het hele land. Ze doen elkaar tips aan de hand om de fok te verbeteren of geven elkaar een adres om nog enkele mooie dieren te kunnen kopen.

Op zo’n tentoonstelling zijn ook vaak kleindieren te koop.

De kleindieren die gekeurd worden , worden met grote zorg behandeld en verzorgd.

Dit betekent: een voorgeschreven verblijf met daarin de juiste bodembedekking. Indien nodig gedeeltelijk afgeschermd . Uiteraard is water beschikbaar en op geregelde tijden wordt er gevoerd met het juiste voer.

Als een dier uit zijn kooi gehaald moet worden, voor bijvoorbeeld de keuring, gebeurt dit door een ervaren fokker / persoon .

Er is altijd iemand ( meerdere personen ) aanwezig, ook op tijden dat de tentoonstellingshal niet is geopend . Ook in de nacht.

Het resultaat van de keuring wordt opgeschreven en hangt aan de kooien. Het publiek kan dus ook lezen hoe de dieren gekeurd zijn.

Staat er een O op het keuringsrapport? Dat is jammer. Dat betekent een onvoldoende. De keurmeester heeft een fout ontdekt waarop het dier wordt afgekeurd. Het dier is b.v te zwaar of de oogkleur is niet juist. Waarom het dier is afgekeurd staat op dit keuringsrapport. Zo kent men ook de termen: M = Matig, V= Voldoende, G=Goed, ZG= Zeer Goed, F = Fraai en U= Uitmuntend. Een U zult men zelden zien op een keurraport. Dat betekent dat het dier perfect is. En dat komt helaas zelden voor. Met een F is een fokker bijzonder blij.

Er wordt een catalogus uitgeven, te koop tijdens de tentoonstelling, waarin men kan lezen hoe de dieren gekeurd zijn. Het kooinummer van elk dier wordt vermeld en men kan erin vinden van wie welk dier is.

De fokkers die hier aan mee willen doen moeten lid zijn van de KLN ( alle kleindieren m.u.v duiven)Kleindier Liefhebbers Nederland: www.kleindierliefhebbers.nl en of / NBS (duiven)Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen: www.sierduif.nl

Zij hebben een fokkerskaart met een fokkersnummer.

De showdieren moeten allen getatoeëerd of geringd zijn en bij de konijnen en hoenders moet men tevens een vaccinatiebewijs kunnen tonen.

De Kleindierenshows zijn na de keuring ook geopend voor publiek en dat bent u!

De laatste jaren ziet men naast de tentoonstelling vaak ook een randgebeuren: Diverse creatieve hobbystands ( b.v zelfgemaakte kaarten, manden vlechten, zelfgemaakte jam)en informatiestands waar verenigingen zich presenteren en waar u zich kan laten informeren over de kleindierenhobby.

Ook een knuffelhoek voor de kinderen. Hier kunnen de kinderen zich vermaken terwijl de ouders de tentoongestelde dieren bekijken. Veel kinderen, groot en klein, vinden het heerlijk om een dier te aaien, te knuffelen en te observeren.