18e Kleindierenshow “Midden Veluwe”
6 - 7 - 8 oktobr 2022
Oranjehal , Bentweideweg 25, 7345AL Wenum Wiesel

Sluiting inschrijven : 13 september 2022

Vraagprogramma 2022 : Vraagprogramma Kleindierenshow Midden " Veluwe "  2022

 Inschrijfbiljet   pdf: InschrijfformulierKleindierenshow " Midden Veluwe " 2022

Inschrijfbiljet Word :  Inschrijfformulier Kleindierenshow " Midden Veluwe " 2022

 

Het is weer zover, het tentoonstellingsseizoen komt eraan! Graag bieden wij u het vraagprogramma aan voor de 18e Kleindierenshow “Midden Veluwe”. Dit jaar verwelkomen wij de Hollandse Krielenfokkers club die hun clubshow voor de eerste keer bij ons onderbrengen. Ook de Nederlandse Hangoor Dwergenclub en de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogels- fokkers willen wij weer welkom heten met hun clubshow. Daarnaast zijn er veel speciaalclubs die een districtshow bij ons onder- brengen, waarvoor onze dank. Voor al deze speciaalclubs hebben wij een extra prijs, het inmiddels bekende ‘Midden Veluwe pakket’.

Daarnaast hebben wij een voortreffelijk prijzenschema.

Onze hobby staat de laatste jaren onder grote druk vanwege vergrijzing, wetgeving, dierenwelzijn, corona en dit jaar ook weer de vogelgriep. Wij hopen dat wij de tentoonstelling onbelemmerd kunnen laten doorgaan. Wanneer diergroepen, vanwege de vogelgriep, niet tentoongesteld mogen worden, dan gaat de tentoonstelling door met de konijnen, cavia’s, kleine knagers en sierduiven. Inzenders die hun dieren niet mogen inzenden krijgen natuurlijk het volledige inschrijfgeld terug.

Ook dit jaar is er een deskundig keurmeesterkorps vastgelegd.

 Dit jaar is er weer een traditionele kleurwedstrijd uitgeschreven waar weer een groot aantal basisscholen aan meewerken. Daarnaast zijn er ook diverse kramen met hobbyartikelen aanwezig.

 

Vol verwachting kijken wij uit naar uw inschrijfbiljet en hopen u te mogen verwelkomen tijdens de 18e Kleindierenshow “Midden Veluwe” in de Oranjehal te Wenum Wiesel (Apeldoorn).

 Namens het bestuur, Willie Klunder, voorzitter

 

 

● Wilt u het inschrijfformulier per e-mail verzenden?  Open het inschrijfformulier in Word , vul het in en zend het als bijlage naar : kmv.secretariaat@gmail.com  

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de inzending.

        Als u belangstelling heeft kunt u voor informatie of het bestellen van vraagprogramma’s terecht bij:       

Secretaris

 

G.Bijsterbosch

Zuster Klijnstralaan 99

 7339 MB  Ugchelen

06-31292243

kmv.secretariaat@gmail.com

                                                                                                                   

Oranjehal ;  Bentweideweg 25 ; 7345AL Wenum-Wiesel;

 Tel: 055-3121274

Dit Kleindierenevenement wordt georganiseerd door de in en rondom Apeldoorn actieve kleindierensportverenigingen t.w   PVA uit Apeldoorn ,  KDS Twello en Omstreken en Vaassen en Omstreken.